WROCŁAWSKIE DNI COWORKINGU W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 12-18 LISTOPAD 2012

Przedsiębiorczość bez tajemnic

 

W dniach 12-18 listopada po raz kolejny we Wrocławiu odbędzie się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Wrocławianie będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach
i wykładach wspierających przedsiębiorczość. Spotkania odbędą się w Idea Place na
Pl. Solnym 15.

ŚTP został zapoczątkowany w 2008 roku. Od czasu pierwszej edycji inicjatywa rozszerzyła się
na 115 państw, w których ponad 24 000 partnerów zorganizowało wydarzenia angażujące ponad 7 milionów ludzi. Wachlarz wydarzeń tworzących ŚTP jest każdego roku niezwykle szeroki: od merytorycznych szkoleń i wykładów przez konferencje i spotkania z przedsiębiorcami, po wystawy, przedstawienia i happeningi.

Polskim partnerem ŚTP jest Biuro Coworkingowe IdeaPlace, organizator Wrocławskich Dni Coworkingu – cyklu comiesięcznych bezpłatnych wykładów i warsztatów wspierających przedsiębiorczość. W Ramach ŚTP Idea Place organizuje kilkanaście spotkań poruszających najróżniejsze aspekty prowadzenia własnego biznesu. Wszystkie warsztaty i wykłady prowadzone będą przez doświadczonych i uznanych specjalistów z różnych dziedzin. Zainteresowanych tą inicjatywą zapraszamy na stronę www.ideaplace.pl oraz na profil
na Facebooku http://www.facebook.com/dziencoworkingu. Można tam znaleźć szczegółowy harmonogram spotkań. Osoby chętne do wzięcia udziału w ŚTP mogą już zapisywać się na wybrane warsztaty i wykłady. Zgłoszenia (Imię , Nazwisko, nr telefonu oraz tytuł warsztatu) należy przesyłać na adres: office@ideaplace.pl.  Ilość miejsc ograniczona.

Patronat Honorowy nad Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości 2012 objęli: Ministerstwo Adminstracji i Cyfryzacji, PARP, Komisja Europejska i Proseed.

HARMONOGRAM

PONIEDZIAŁEK 12.11.2012

Godzina 13:15-14:45

TEMAT: Kontrakt menadżerski jako jedna z form współpracy gospodarczej

W dzisiejszych czasach zarówno firmy, jak i potencjalni pracownicy poszukują bardziej elastycznych form zatrudniania. Alternatywą dla tradycyjnych umów może być tzw. kontrakt menedżerski. Czym jest i dlaczego nazywamy tę umowę kontraktem? Czy zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego osoba, podlega przepisom kodeksu pracy? Jakie korzyści może uzyskać  przyszły menadżer podpisując kontrakt, a na jakie ryzyka się naraża?

 

Godzina 15:00-16:30

TEMAT: Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy

Wzrost konkurencji niemal w każdej dziedzinie działalności gospodarczej powoduje, że coraz więcej przedsiębiorców stara się chronić swoje interesy również przed działaniami konkurencyjnymi swoich pracowników. Standardem staje się więc zawieranie umów o pracę z pracownikami z klauzulą o zakazie konkurencji. Z jakimi skutkami dla przyszłego pracownika wiąże się zawarcie takiej umowy? Czy rozwiązując umowę o pracę pracownik „uwalnia się” od wszelkich zobowiązań wobec byłego pracodawcy?

PROWADZĄCA: Marzena Czuksanow – Radca Prawny w SKORY I SOŁTYS Spółka Partnerska Radców Prawnych, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i

Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej, specjalista z zakresu prawa umów w obrocie gospodarczym, prawa spółek, prawa cywilnego i procesowego, prawa pracy, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa administracyjnego. Autorka licznych opinii i ekspertyz prawnych dla firm i instytucji. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych. Doradza m. in. wiodącym spółkom z sektora budowlanego oraz przemysłu.

 

Godzina 17:00-18:30

TEMAT: Mocne strony właściciela i firmy oraz ich wpływ na powodzenie biznesu

Największe organizacje oraz ludzie, którzy odnieśli sukces, najczęściej opierają swoje działania na wykorzystywaniu mocnych stron. Warto je znać i działać zgodnie z nimi, tak w życiu prywatnym jak i zawodowym, ale przede wszystkim, przy prowadzeniu swojego biznesu. Istnieją 34 talenty, które zostały określone podczas badań na ponad 2 mln grupie ludzi, którzy odnieśli sukces. Warto zobaczyć więc , jakie talenty posiadamy  oraz jak je wykorzystujemy. Działanie zgodnie ze swoimi talentami, jest kluczem do osiągania zamierzonych celów i sukcesu.

PROWADZĄCA: Edyta Pazur – Certyfikowany Coach ACC i  trener biznesu. Jest vice-liderem wrocławskiego oddziału ICF Polska (International Coach Federation). Absolwentka programu Managment 2006 na Canadian International Managment Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing oraz Executive Leadership na WSB. Obecnie doskonali swoją wiedzę na Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Ma kilkunastoletnie doświadczenie jako manager w międzynarodowych korporacjach. W procesie coachingowym pracuje głównie z managerami.

WTOREK 13.11.2012

Godzina 09:00

Miejsce: Hotel Radisson Blu, Jana Ewangelisty Purkyniego 10 we Wrocławiu.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja pt. „Pieniądze potrzebne od zaraz!”

Tematyka:

 • skąd pozyskać finansowanie na własny projekt biznesowy?
 • crowdfunding,
 • aniołowie biznesu,
 • dotacje unijne,
 • fundusze venture capital,
 • inwestorzy branżowi,
 • rynki giełdowe.

 

Godzina 12:30 – 14:45

Temat: Zrozumieć podatki – podstawowy kompas podatkowy

 1. Podział i zrozumienie podatków.
 2. Wpływ na działalność dziś i w przyszłości.
 3. Praktyczne przykłady.
 4. Statystyka utrzymania się na rynku.
 5. Etap rozwoju przed otwarciem.

PROWADZĄCA: BEATA PALARCZYK-ANIOŁ –  Zastępca Naczelnika, Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole

Godzina 15:00 – 16:30

TEMAT: Efektywne zarządzanie czasem – Coaching grupowy dla przedsiębiorców.

Jeśli masz wrażenie, ze pracujesz zbyt długo i zbyt ciężko. Jeśli nie osiągasz tego, co sobie zaplanowałeś. Jeśli cierpisz z powodu stresu wywołanego wielością zadań i ogromu pracy, Jeśli masz wrażenie, że to inni zarządzają Tobą i Twoim czasem, a nie Ty sam. Jeśli czujesz się przemęczony i wciąż brakuje Ci czasu dla siebie, to zapraszam Cię na interaktywny warsztat poprowadzony metodą coachingu grupowego wokół postawionego tematu. Mam nadzieję, że odkryjesz ważne dla siebie rzeczy i po warsztacie będziesz mógł wykonać śmiały krok naprzód w efektywnym zarządzaniu sobą i swoim biznesem.

PROWADZĄCA: Anna Mroczyńska – Executive Coach,  Dyrektor wrocławskiego oddziału ICF Polska wykorzystuje w pracy z klientami swoje wieloletnie doświadczenie menedżerskie w międzynarodowych biznesach głownie w branży energetycznej, produkcyjnej oraz w sektorze FMCG. Będąc certyfikowanym coachem ICF wspiera menedżerów w rozwoju ich własnego stylu przywództwa, w lepszym rozumieniu siebie i otoczenia, w osiąganiu postawionych celów. Wspiera menedżerów w stawaniu się wyjątkowym liderem dla siebie i innych, w osiąganiu życiowej harmonii i spełnienia. Członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów w106 krajach na świecie – International Coach Federation.

ŚRODA 14.11.2012

Godzina 14:00 – 16:00

TEMAT: Sprzedaj swój biznes

Co będzie do wygrania?

 • odwaga podczas rozmów
 • język korzyści
 • gotowiec na „test windy”
 • kreatywność w negocjacjach

PROWADZĄCA:  Aleksandra Gajek – Współpracowała między innymi ze Szkołą Coachów, Szkołą Trenerów oraz Kuźnią Kadr prowadząc warsztaty dla adeptów oraz współtworząc programy nauczania. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją interpersonalną, kształtowaniem postaw asertywnych i rozwiązywaniem konfliktów po kształtowanie wizerunku i radzenia sobie ze stresem. Doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych wykorzystuje w pracy nad wprowadzaniem zmian w organizacjach oraz rozwojem umiejętności motywowania.

Prowadząc szkolenia koncentruje się na pracy warsztatowej, treningu umiejętności. Pozostając  w dialogu z grupą i podążając za procesem grupowym odpowiada na konkretne pytania i omawia sytuacje problemowe zgłaszane przez uczestników szkoleń. Realizując projekty rozwojowe dla firm, dobiera zakres tematyczny oraz formę w zależności od potrzeb, określonych dzięki analizie potrzeb.

Prowadzi sesje coachingowe dla menedżerów, jak również life-coaching. Wiedza i doświadczenie psychologiczne są bazą, dzięki której szerzej wykorzystuje narzędzia coachingowe. Działa zgodnie ze standardami International Coach Federation (ICF), co wiąże się z wysoką jakością, ciągłym poszerzaniem kompetencji oraz etyką zawodową. Dzięki temu jej klienci szybciej osiągają swoje cele, równocześnie utrwalając zmianę na poziomie postaw i przekonań. Z przyjemnością wspiera swoim doświadczeniem tych, którzy poszukują swojej drogi w karierze trenera lub coacha.

 

Godzina 16:30 – 19:30

TEMAT: „Przyłącz się do… Albo załóż swoją organizację!”

Na spotkaniu dowiesz się:

 • Czym są organizacje pozarządowe i w jakich obszarach działają?
 • Jakie możliwości daje członkostwo, praca, wolontariat w organizacjach społecznych?
 • Co wybrać – przyłączeni się do już działającej organizacji czy może założenie własnej?
 • Czym różni się stowarzyszenie od fundacji?
 • Jak wygląda procedura rejestracji organizacji pozarządowej?
 • Jakle obowiązki muszą spełniać organizacje pozarządowe?

PROWADZĄCY:  Grzegorz  Tymoszyk – Prezes Fundacji „Umbrella”, Koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, od wielu lat aktywnie działa w „trzecim sektorze”.

Monika Kowalczyk – radca prawny, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Sławomira Piechoty. Od 12 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi służąc im wiedzą i pomagając w pokonywaniu problemów.

Piątek 16.11.2012

Godzina 14:00 – 17:00

TEMAT: Jak zaprojektować lub zoptymalizować Biznes

Warsztat na którym wspólnie zaprojektujemy nowy eBiznes lub zoptymalizujemy istniejący. Uczestnicy warsztatu poznają narzędzia wsparcia tworzenia nowych produktów: testy z użytkownikami, analiza heurystyczna, metodologia User-Centered Design. Uczestnicy warsztatu poznają konkretne sposoby stworzenia realnego biznesu w Sieci.

PROWADZĄCY: Tomasz Karwatka – Prezes Zarządu Divante , firmy kompleksowo wspierającej sprzedaż on-line.  Do spółek Divante należą: agencja interaktywna Ideacto, system rekomendacji Quartic, system email marketingu Sendingo oraz platforma sklepowa WellCommerce.pl.

Jest autorem książek „eCommerce. Proste odpowiedzi na trudne pytania”, „Usability w e-Biznesie”. W latach 2004-2008 aktywnie promował pojęcie usability w branży interaktywnej. Stworzył bezpłatny ebook Kurs Usability, współorganizował pierwszy polski World Usability Day i pierwsze polskie imprezy typu barcamp – Grill IT.

Z projektami internetowymi związany od 1999 roku. Wcześniej pracował w międzynarodowej agencji interaktywnej, agencji reklamowej i firmie IT. Pisze bloga http://ideas2action.pl.”

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu