Polityka Prywatności  ― szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych wchodzące w życie z dn. 25.05.2018r

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Aleksandra Mroczko coaching, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Daszyńskiego 70/9. Możesz skontaktować się z  administratorem danych drogą mailową napisz@aleksandramroczko.pl lub telefoniczną tel. +48 662288971

 1. Zakres przetwarzanych danych.

Administrator, za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników, przekazywane podczas procesów rejestracji lub zamawiania usług i produktów:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

 1. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

(a) Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

– realizacji zamówienia produktów i usług zakupionych poprzez witrynę pudelkodlapar.pl lub aleksandramroczko.pl. Twoje dane są także przetwarzane w celu zaksięgowania płatności.

– przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

– przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

(b) Jeśli otrzymałam Twoją zgodę (na piśmie, w postaci wpisania się na listę lub drogą elektroniczną – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkpoint lub wpisanie się na newsletter) Twoje dane osobowe są także przetwarzane w celu przesyłania informacji o nowych artykułach, aktualnościach i wydarzeniach oraz informacji o charakterze handlowym.

(c) Jeśli otrzymałam Twoją zgodę Twoje dane są przetwarzane także do celów marketingowych.

 1. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

(a) W odniesieniu do sprzedaży produktów Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy sprzedaży oraz, po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

(b) Dane będą przetwarzane w celach informacyjnych i marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

(a) W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów przez firmę Aleksandra Mroczko Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

(b) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych.

 1. Wymóg podania danych

(a) Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

(b) Podanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

 1. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

(a) Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, hostingu, programu do obsługi wiadomości email, firmie kurierskiej, usługodawcom obsługującym płatności, działania marketingowe czy obsługę klienta. Każdy z takich podmiotów przetwarza dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

(b) Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

(c) Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

(d) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(e) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

-ING Bank Śląski S.A.

-Twisto Polska sp. z o.o.

(f) W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

(g) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

(h) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

(i) W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 1. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać e-maila na adres napisz@aleksandramroczko.pl albo zalogować się do panelu Klienta na odpowiedniej witrynie (aleksandramroczko.pl, pudelkodlapar.pl) i skorzystać z zakładki Ustawienia.

 

Polityka Cookies

Serwis www.aleksandramroczko.pl – jak niemal wszystkie inne strony www – korzysta z plików cookies w celu usprawnienia jego funkcjonowania.

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do firmy Aleksandra Mroczko coaching, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Daszyńskiego 70/9.

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Dla celów statystycznych serwis www.pudelkodlapar.pl jest zintegrowany z własnym systemem statystyk oraz z mechanizmami statystycznymi Google Analytics.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
  zapewnienia standardów bezpieczeństwa;
 • stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone;
 • pliki cookies pozwalają również przechowywać informacje o sesji użytkownika.

Sesja internetowa, ze względu na bezstanowość protokołu HTTP, jest to niezbędny sposób na każdorazowe przekazywanie informacji pomiędzy przeładowaniami witryny. W ujęciu WWW sesja oznacza uniwersalny, spersonalizowany worek do przechowywania danych po stronie serwera. Dla każdego klienta tworzona jest osobna sesja, dzięki temu informacje te nie mieszają się pomiędzy różnymi użytkownikami danej strony.

Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce – szczegółowe informacje znajdziesz m.in. w jej instrukcji (pliku pomocy) lub zakładce „ustawienia”.

Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji Twojego urządzenia.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jeśli zamierzasz korzystać z rozwiązań dostarczanych przez Facebooka, Twitter lub Instagram, to najpewniej jesteś użytkownikiem tych usług – one także zostawiają swoje cookies, więc zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych:

Google Analytics – http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Twitter – https://twitter.com/privacy

Instagram – https://www.instagram.com/legal/privacy-policy

Hotjar – https://www.hotjar.com/privacy

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu